Evropská unie vlajka
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost


V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost oblast podpory Marketing v současné době realizujeme projekt:

MEZINÁRODNÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI SALTIC S.R.O.
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005730

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je účast na zahraničních veletrzích v letech 2016 a 2018 za účelem zlepšení pozice na tuzemském i zahraničním trhu a zvýšení konkurenceschopné pozice.
Saltic, s.r.o., nám. T.G.M., tel. +420 577 210 639, mobil +420 603 143 744, e-mail: saltic@saltic.cz
copyright © 2009 Saltic