najdete nás na Facebooku
TENTO PROJEKT MEZINÁRODNÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI SALTIC S.R.O. (CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005730) JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU